Türkiye Enerji Görünümü 10 Politika Önerisi

Türkiye Enerji Görünümü 10 Politika Önerisi

Türkiye Enerji Görünümü, enerji güvenliğini daha fazla güçlendirmek, yerli enerji kaynaklarının kullanımını artırmak, enerji verimliliğini geliştirmek, temiz enerji altyapıları oluşturmak, maliyetleri yansıtan, aynı zamanda Türkiye’de sürdürülebilir bir enerji sistemine ulaşılmasına yönelik tüm adımları destekleyen, rekabetçi enerji piyasasını geliştirmek yönünde politikaları destekleyen enerji politikası seçenekleri önermektedir.

Turkey Energy Outlook (TEO), Türkiye enerji ekonomisinin detaylı bir envanteri üzerine kurulmuştur.

10 Politika Önerisi

TEO bulguları çerçevesinde, aşağıdaki politikalar önerilmektedir;

 • 1-    Modern enerji hizmetlerine artan talebin karşılanması ve daha güvenli, verimli ve sürdürülebilir bir enerji geleceğini temin etmek üzere yatırımların cazibesinin artırılması;
 • 2-    Daha rekabetçi elektrik ve doğal gaz piyasalarına geçişin hızlanması, maliyetlerini yansıtan fiyatlandırma ve sosyal boyut da gözetilerek özel sektör katılımının artırılması;
 • 3-    Elektrik üretiminde yenilenebilir enerji ve nükleerin payının artırılması ve talep tarafı hizmetlerini de içerecek şekilde elektrik şebekelerinin esnekliğinin güçlendirilmesi;
 • 4-    Daha fazla elektrifikasyon ve yenilenebilir enerji kullanımı ile de desteklenecek şekilde tüm sektörlerde enerji ve yakıt verimliliğinin artırılması;
 • 5-    Güçlü politika girişimleri, piyasa odaklı ve yenilikçi finansman ve iş modelleri yoluyla binalarda ve sanayide enerji verimliliği potansiyelinin değerlendirilmesi;
 • 6-    Elektrikli araçların ve şarj altyapısının hızlı büyümesi ve eski, verimsiz ve kirleticiliği yüksek ulaşım araçlarının araç parkından çıkarılması;
 • 7-    Enerji ve petrol yoğun karayolu ulaşımından raylı sistemler ve deniz ulaşımına geçişin artırılması ve veri ile desteklenmiş kentsel ulaşım planlaması, etkin toplu taşıma yatırımları ve yöntemleri ile şehir içi özel araç trafiğinin azaltılması;
 • 8-    Arama ve üretim çabaları ve yatırımlarının sürdürülmesi sayesinde daha fazla petrol ve doğal gaz keşfi ve üretimi sağlanması;
 • 9-    Enerji arz ve talep zincirinde dijitalleşme ve ileri veri analitiğinin daha yaygın kullanılması;
 • 10    İleri enerji teknolojilerinde inovasyon, Ar-Ge ve üretimin artırılması.
 • Kaynak :
 • Türkiye Enerji Görünümü 10 Politika Önerisi

Makaleyi Paylaş