background

Makalelerimiz

Makaleler

Yeni Makaleler

Güneş Enerjili Havalandırma Sistemleri ve Faydaları

Güneş Enerjili Havalandırma Sistemleri ve Faydaları

Güneş Enerjili Havalandırma Sistemleri ve Faydaları: Güneş enerjisiyle çalışan havalandırma sistemlerinin çevresel ve ekonomik avantajları...

DEVAMI
Enerji Verimliliği Haftası

Enerji Verimliliği Haftası

Enerji Verimliliği (Tasarrufu) Haftası: Geleceğimizi Şekillendiren Önemli Bir AdımEnerji verimliliği, günümüzde giderek artan bir öneme sah...

DEVAMI
Türkiye ve Güneş Enerjisi Potansiyeli

Türkiye ve Güneş Enerjisi Potansiyeli

Türkiye’de Güneş Enerjisi Potansiyeli ve Kullanım Alanları: Türkiye'nin güneş enerjisi potansiyeli ve bu enerjinin çeşitli kullanım alanl...

DEVAMI
Güneş Enerjisi Sektöründe İnovasyon ve Gelişmeler

Güneş Enerjisi Sektöründe İnovasyon ve Gelişmeler

Güneş Enerjisi Sektöründe İnovasyon ve Gelişmeler: Güneş enerjisi sektöründe yaşanan son inovasyonlar ve teknolojik gelişmelerGüneş ener...

DEVAMI
Güneş Enerjisiyle Kentleşme

Güneş Enerjisiyle Kentleşme

Güneş Enerjisiyle Kentleşme: Güneş enerjisinin kentleşme ve şehir planlamasındaki rolüKentleşme süreci, dünya genelinde devam eden bir olg...

DEVAMI
Güneş Enerjisi Yatırımları ve Finansmanı

Güneş Enerjisi Yatırımları ve Finansmanı

Güneş Enerjisi Yatırımları ve Finansmanı: Güneş enerjisi projelerine yapılan yatırımlar ve bu projelerin finansmanıGüneş enerjisi, düny...

DEVAMI
Sürdürülebilir Tarım için Güneş Enerjisi

Sürdürülebilir Tarım için Güneş Enerjisi

Sürdürülebilir Tarım için Güneş Enerjisi: Güneş enerjisinin tarım sektöründe nasıl kullanılabileceği ve sürdürülebilir tarıma katk...

DEVAMI
Güneş Enerjisi ve Çevresel Sürdürülebilirlik

Güneş Enerjisi ve Çevresel Sürdürülebilirlik

Güneş Enerjisi ve Çevresel Sürdürülebilirlik: Güneş enerjisinin çevresel sürdürülebilirlik üzerindeki etkileriGüneş enerjisi, sürdür...

DEVAMI
Güneş Enerjisi Eğitimi ve Farkındalığı

Güneş Enerjisi Eğitimi ve Farkındalığı

Güneş Enerjisi Eğitimi ve Farkındalığı: Toplumda güneş enerjisi bilincini ve eğitimini artırmak için yapılabilecek çalışmalarGüneş e...

DEVAMI
Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Türkiye

Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Türkiye

Avrupa Yeşil Mutabakatı, Avrupa Birliği'nin (AB) 2050 yılına kadar net sıfır karbon salımı hedefine ulaşmayı amaçlayan kapsamlı bir eylem...

DEVAMI
Güneş Enerjisinin 2050 Vizyonu

Güneş Enerjisinin 2050 Vizyonu

Dünya enerji tüketimi giderek artarken, sürdürülebilir kaynaklara olan ilgi ve ihtiyaç da her geçen gün artıyor. Bu bağlamda, güneş ve r...

DEVAMI
Küresel Enerji Geçişinin Mihenk Taşları

Küresel Enerji Geçişinin Mihenk Taşları

Dünya enerji sahnesindeki değişimDünya genelinde enerji üretimindeki dönüşümün genel bir değerlendirmesi, fosil yakıtlardan yenilenebilir ...

DEVAMI
Derin Karbon Azaltma Senaryoları

Derin Karbon Azaltma Senaryoları

İklim değişikliği, dünya çapında büyük bir tehdit oluşturuyor ve küresel toplumlar bu tehdide etkili bir şekilde yanıt vermek zorundadır...

DEVAMI
Türk Sanayisi ve Temiz Enerjiye Yatırım

Türk Sanayisi ve Temiz Enerjiye Yatırım

Günümüz dünyasında enerji sürdürülebilir kalkınma ve toplumsal refah için temel bir ihtiyaçtır. Ancak enerji üretimi ve tüketimi, aynı ...

DEVAMI
Güneş Duvarı: Sürdürülebilir Geleceğe Bir Adım

Güneş Duvarı: Sürdürülebilir Geleceğe Bir Adım

Güneş enerjisi, temiz ve sürdürülebilir bir enerji kaynağı olarak büyük bir popülerlik kazanmıştır. Güneş enerjisi panelleri, gelenekse...

DEVAMI
Türkiye'de İhracatçı Şirketlere Sınırda Karbon Uygulaması Başladı

Türkiye'de İhracatçı Şirketlere Sınırda Karbon Uygulaması Başladı

Türkiye, iklim değişikliğiyle mücadele çabalarını artırıyor. Son yıllarda, karbon emisyonlarını azaltmaya yönelik çeşitli politika ve ...

DEVAMI
Enerji Verimliliği Bilinç Endeksi

Enerji Verimliliği Bilinç Endeksi

Enerji Verimliliğinin Önemi, Bilinçli Tüketim ve Geleceği ŞekillendirmeEnerji verimliliği, sürdürülebilir bir gelecek için kritik bir bile...

DEVAMI
Küresel Nüfusun Çoğunluğu Güneş Enerjisini Savunuyor

Küresel Nüfusun Çoğunluğu Güneş Enerjisini Savunuyor

İklim değişikliğinin ve sürdürülebilir çözümlere yönelik kolektif arayışın tanımladığı bir çağda, yenilenebilir enerjiye yönelik ...

DEVAMI
Küresel Enerji Ekonomisinde Paradigma Değişimi

Küresel Enerji Ekonomisinde Paradigma Değişimi

Dünya Çapında Güneş Paneli Yatırımları 2022'de Rekor Kırdı. 2022 yılı, küresel ölçekte güneş paneli yatırımlarının eşi benzeri g...

DEVAMI
Dünya'da Güneş Enerjisi: Güncel Durum ve Gelecek Perspektifleri

Dünya'da Güneş Enerjisi: Güncel Durum ve Gelecek Perspektifleri

Yenilenebilir enerji kaynakları, iklim değişikliği ve enerji güvenliği gibi küresel zorluklara yanıt olarak gitgide daha fazla önem kazanıyo...

DEVAMI
Türkiye'de Yeşil Enerji: Güneş Enerjisine Bakış

Türkiye'de Yeşil Enerji: Güneş Enerjisine Bakış

İklim değişikliği ve etkileriyle ilgili endişelerin arttığı bir dönemde, yeşil enerjiye yönelik baskı hiç bu kadar güçlü olmamıştı....

DEVAMI
Türkiye'de Güneş Enerjisinin Kullanımı ve Geleceği

Türkiye'de Güneş Enerjisinin Kullanımı ve Geleceği

Günümüzde enerji ihtiyacının artmasıyla birlikte yenilenebilir enerji kaynaklarına olan ilgi ve talep de hızla artmaktadır. Bu durum, çevre ...

DEVAMI
Yeşil Enerjiye Giriş

Yeşil Enerjiye Giriş

Yenilenebilir enerji olarak da bilinen yeşil enerji, çevre dostu ve sürdürülebilir enerji kaynaklarını tanımlamak için kullanılan bir terimd...

DEVAMI
Yenilenebilir Enerjinin Önemi

Yenilenebilir Enerjinin Önemi

Günümüzde enerji ihtiyacı, sanayi, ulaşım ve evsel kullanım gibi alanlarda hızla artmaktadır. Ancak, fosil yakıtlara dayalı enerji üretimi...

DEVAMI
Güneş Enerjisinin Avantajları ve Dezavantajları

Güneş Enerjisinin Avantajları ve Dezavantajları

Yenilenebilir Kaynak Olarak Güneş Enerjisinden Yararlanmanın Avantajları ve DezavantajlarıGüneş enerjisi, son yıllarda yenilenebilir bir enerj...

DEVAMI
Güneş Enerjisinin Geleceği

Güneş Enerjisinin Geleceği

Güneş Enerjisinin önemi artmaya devam ediyor. Çevre dostu, sürdürülebilir ve yenilenebilir olduğu için, güneş enerjisi, enerji sektöründe...

DEVAMI
Güneş enerjisi yatırımları artıyor

Güneş enerjisi yatırımları artıyor

Küresel enerji yatırımlarının bu yıl 2,8 trilyon dolarla rekor seviyeye ulaşması beklenirken, yatırımların 1,7 trilyon dolarlık kısmını...

DEVAMI
Türkiye Gücünü Güneşten Alacak

Türkiye Gücünü Güneşten Alacak

2021'deki kuraklık, Türkiye'nin enerji dönüşümünün kuraklık sebebiyle yavaşlamaması için hidroelektrik harici yenilenebilir enerji kaynakl...

DEVAMI
Avrupa Enerji Krizinden Çıkıyor

Avrupa Enerji Krizinden Çıkıyor

Düşünce kuruluşu Ember tarafından yayınlanan Avrupa Elektrik Görünümü raporu, Avrupa’da kömür üretiminin kış başlangıcından bu ya...

DEVAMI
Türkiye Enerji Görünümü 10 Politika Önerisi

Türkiye Enerji Görünümü 10 Politika Önerisi

Türkiye Enerji Görünümü, enerji güvenliğini daha fazla güçlendirmek, yerli enerji kaynaklarının kullanımını artırmak, enerji verimlil...

DEVAMI
Yenilenebilir Enerjinin Büyümesi Hızlanıyor

Yenilenebilir Enerjinin Büyümesi Hızlanıyor

Küresel enerji krizi, dünyanın son 20 yılda yaptığı kadar yenilenebilir enerjiyi önümüzdeki 5 yıl içinde eklemeye hazır olmasıyla, yenil...

DEVAMI
Küresel Karbon Bütçesi-Emisyonlar Azalmıyor

Küresel Karbon Bütçesi-Emisyonlar Azalmıyor

Küresel Karbon Projesi'nin, küresel karbon döngüsünün yıllık bilimsel değerlendirmesi olan 2022 karbon bütçesini açıkladı. Buna göre, e...

DEVAMI
Avrupa Konseyi, Enerji Verimli Binalar Oluşturmak İçin Kurallar Üzerinde Anlaştı

Avrupa Konseyi, Enerji Verimli Binalar Oluşturmak İçin Kurallar Üzerinde Anlaştı

Avrupa Konseyi , AB'nin iklim hedeflerine ulaşmak için önemli  olan enerji verimli binalar geliştirmek için daha katı kurallar üzerinde an...

DEVAMI
Yenilenebilir Enerji ile Daha Güvenli Bir Gelecek

Yenilenebilir Enerji ile Daha Güvenli Bir Gelecek

Enerji, iklim sorununun merkezinde yer alır ve çözümün anahtarıdır. Dünyayı kaplayan ve güneşin ısısını hapseden sera gazlarının b...

DEVAMI
16 İlginç Güneş Enerjisi Gerçeği

16 İlginç Güneş Enerjisi Gerçeği

Son birkaç yılda, konut ve ticari kullanım için güneş enerjisinin popülaritesi hızla arttı. Bunun ana nedeni, modern güneş paneli verimlili...

DEVAMI
Güç Kelimeleri Hakkında Daha Fazlası

Güç Kelimeleri Hakkında Daha Fazlası

Atom: Bir kimyasal elementin temel birimi. Atomlar, pozitif yüklü protonlar ve yüksüz nötronlar içeren yoğun bir çekirdekten oluşur. Çekirde...

DEVAMI
Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü

Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü

1994 yılından bu yana, 17 Haziran Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü olup, kamuoyunun dikkatini BM Çölleşmeyle Mücadele Sözleş...

DEVAMI
İklim Değişikliği ve Türkiye'ye Etkisi

İklim Değişikliği ve Türkiye'ye Etkisi

En gelişmiş iklim modelleri, küresel ortalama yüzey sıcaklıklarında 1990-2100 dönemi için, yaklaşık 2 ile 4,5 °C arasında bir artış ola...

DEVAMI
Kendi Kendine Yeterli Binalara Doğru Adımlar

Kendi Kendine Yeterli Binalara Doğru Adımlar

Akıllı Enerji - Kendi Kendine Yeterli Binalara Doğru Adımlar1. Sorun BildirimiSon yıllarda, sürdürülebilir şehirlere doğru bir adım daha at...

DEVAMI
Küresel Yenilenebilir Enerji Görünümü

Küresel Yenilenebilir Enerji Görünümü

Küresel Yenilenebilir Enerji Görünümü: Enerji dönüşümü 2050Küresel Yenilenebilir Enerji Görünümü, sürdürülebilir bir gelecek enerji ...

DEVAMI
Türkiye'de Yenilenebilir Enerji

Türkiye'de Yenilenebilir Enerji

Türkiye'de enerji için bol miktarda yenilenebilir kaynak olmasına rağmen, yalnızca ulusal elektrik arzının yaklaşık beşte birini oluşturan ...

DEVAMI
Evde Su Tasarrufu Yapmanın 7 Yolu

Evde Su Tasarrufu Yapmanın 7 Yolu

Su, hayatta kalmamızın önemli bir parçasıdır. Bizi insan yapan her şey suyun işleyişine bağlıdır. Dünyanın çoğu kısmı sularla kaplı...

DEVAMI
Neden Yeşil Teknolojiye İhtiyacımız Var?

Neden Yeşil Teknolojiye İhtiyacımız Var?

Yeşil teknoloji son yirmi yıldır ortalıkta dolaşıyor, ancak küresel ısınmayı ele alma ihtiyacı daha acil hale geldiğinden son zamanlarda d...

DEVAMI
Yenilenebilir Enerji Nedir?

Yenilenebilir Enerji Nedir?

Yenilenebilir enerji, insan zaman ölçeğinde doğal olarak yenilenen yenilenebilir kaynaklardan toplanan enerjidir. Güneş ışığı, rüzgâr, ya...

DEVAMI
Enerji Kimlik Belgesi Nedir?

Enerji Kimlik Belgesi Nedir?

“5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu” ve buna bağlı olarak çıkartılan “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” ne göre, binala...

DEVAMI
Enerji Okuryazarlığı Nedir?

Enerji Okuryazarlığı Nedir?

Enerji Okuryazarlığı, enerjinin dünyadaki ve günlük yaşamdaki rolü ve doğası hakkında bir anlayış ve bu anlayışı soruları cevaplamak ...

DEVAMI
Ülkeler Yenilenebilir Enerjiyle Nasıl Güçlendirilebilir?

Ülkeler Yenilenebilir Enerjiyle Nasıl Güçlendirilebilir?

2050'ye Kadar 139 Ülke %100 Yenilenebilir Enerjiyle Nasıl Güçlendirilebilir?Yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre bilim insanları, 2050...

DEVAMI
Kimyasal Kirlilik İnsanlık için Güvenli Sınırı Aştı

Kimyasal Kirlilik İnsanlık için Güvenli Sınırı Aştı

Bilim adamları, kimyasal kirliliğin insanlık için güvenli sınırı geçtiğini söylüyorKirlilik, yaşamın bağlı olduğu küresel ekosisteml...

DEVAMI
Karbon Emisyonlarını Azaltmanın 6 Yolu

Karbon Emisyonlarını Azaltmanın 6 Yolu

Karbon Emisyonlarını Nasıl Azaltılır: Karbon Emisyonları Azaltmanın 6 Yoluİklim değişikliği gezegenimizin sağlığını ve ekosistemlerini...

DEVAMI
Hava Kirliliğinden Çocuklarımızı Nasıl Koruyabiliriz?

Hava Kirliliğinden Çocuklarımızı Nasıl Koruyabiliriz?

Çocuklarda hava kirliliği ve kötü sağlık arasındaki ilişki-Dünya Sağlık Örgütü'ne göre çocukların yaklaşık %90'ı her gün zehirli ...

DEVAMI
Yeşil Teknoloji Nedir?

Yeşil Teknoloji Nedir?

Yeşil teknoloji, üretim sürecine veya tedarik zincirine göre çevre dostu olarak kabul edilen bir teknoloji türünü ifade eder. Yeşil teknoloji...

DEVAMI
Sürdürülebilirlik Neden Önemlidir?

Sürdürülebilirlik Neden Önemlidir?

Sürdürülebilirlik Nedir?Sürdürülebilirliğin en yaygın tanımı, Birleşmiş Milletler'in 1987 Brundtland Komisyonu raporundan gelmektedir. Kav...

DEVAMI
Güneş Destekli Sera Isıtma ve İklimlendirme

Güneş Destekli Sera Isıtma ve İklimlendirme

Sera Isıtma ve iklimlendirme SistemleriSera Isıtma ve iklimlendirme sistemi, bitki sağlığı ve mahsul üretiminde çok önemli bir rol oynamaktad...

DEVAMI
COP26 ve Glasgow İklim Paktı

COP26 ve Glasgow İklim Paktı

COP26 Ne Demek?COP, Türkçe'ye "Taraflar Konferansı" olarak çevrilebilecek "Conference of the Parties" ifadesinin kısaltması. Her yıl düzenlene...

DEVAMI
Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Getirileri Nelerdir?

Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Getirileri Nelerdir?

İklim değişikliğiyle mücadele, sera gazı emisyonlarının azaltılması ve yenilenebilir enerji kullanımı gibi çevresel ve sosyal sürdürül...

DEVAMI
Tavandan Isıtma Panellerinin Avantajları Nelerdir?

Tavandan Isıtma Panellerinin Avantajları Nelerdir?

Radyant tavan panellerinin ısıtma ve soğutma etkisiZehnder radyant tavan panelleri, güneşle aynı ısıtma prensibiyle çalışır: Soğuk bir k...

DEVAMI
Temiz Enerji Neden Önemlidir?

Temiz Enerji Neden Önemlidir?

Temiz enerji, yenilenebilir, sıfır emisyonlu, kullanıldığında atmosferi kirletmeyen kaynaklardan elde edilen enerjinin yanı sıra enerji veriml...

DEVAMI
Enerji Verimliliği Nedir?

Enerji Verimliliği Nedir?

Bazen basitçe enerji verimliliği olarak da adlandırılan verimli enerji kullanımı, ürün ve hizmet sağlamak için gereken enerji miktarını az...

DEVAMI
Karbon Ayak İzimizi Nasıl Azaltabiliriz?

Karbon Ayak İzimizi Nasıl Azaltabiliriz?

Karbon ayak izi nedir?Karbon ayak izi tanımına bakarak başlayalım. Çevre ve iklim değişikliğinden bahsederken sıklıkla kullanılan bir tabir...

DEVAMI
Meyve ve Sebzelerin Güneşte Kurutulması

Meyve ve Sebzelerin Güneşte Kurutulması

Gıdaların depolanmasında kullanılan ilk yöntemlerden biri olan kurutma işlemi için güneş enerjisinin kullanılması çok eskilere dayanmaktad...

DEVAMI
Fosil Yakıtlara Olan Bağımlılığımızı Azaltmanın En İyi 20 Yolu

Fosil Yakıtlara Olan Bağımlılığımızı Azaltmanın En İyi 20 Yolu

Tüm Dünya'da olduğu gibi ülkemizdeki enerji tüketiminin de çoğu fosil yakıtlardan (petrol, kömür, doğalgaz vb.) gelmektedir. Bununla birlik...

DEVAMI
Güneş Enerjisinin Faydaları Nelerdir?

Güneş Enerjisinin Faydaları Nelerdir?

Güneş enerjisinin, fosil yakıt tüketmediği, su veya rüzgâr gibi diğer kaynaklara ihtiyaç duymadığı için CO2 emisyonu veya diğer zararlı...

DEVAMI
Su Kıtlığının Nedenleri Etkileri ve Çözümleri Nelerdir?

Su Kıtlığının Nedenleri Etkileri ve Çözümleri Nelerdir?

Su, gezegenimizin %70’ini kaplar ve her zaman bol olacağını düşünmek kolaydır. Ancak içtiğimiz, yıkandığımız, tarlalarımızı suladı...

DEVAMI
Paris İklim Anlaşması Nedir?

Paris İklim Anlaşması Nedir?

Paris İklim Anlaşması Nedir?İklim değişikliği, ulusal sınırların ötesine geçen küresel bir acil durumdur. Her düzeyde uluslararası iş ...

DEVAMI
Küresel Isınmanın Etkileri Nedir?

Küresel Isınmanın Etkileri Nedir?

Buzullar eriyor, deniz seviyeleri yükseliyor, bulut ormanları ölüyor ve vahşi yaşam buna ayak uydurmak için çabalıyor. Geçen yüzyılın ıs...

DEVAMI
İklim Değişikliğinin Temelleri Nedir?

İklim Değişikliğinin Temelleri Nedir?

Sera gazları Dünya'nın enerji dengesini ve iklimini etkilerGüneş, Dünya'nın iklimi için birincil enerji kaynağı olarak hizmet eder. Gelen g...

DEVAMI