Isı Transfer Cihazı ( Isı Pompası)

Isı Transfer Cihazı ( Isı Pompası)
Isı Transfer Cihazı ( Isı Pompası)
Isı Transfer Cihazı ( Isı Pompası)
Isı Transfer Cihazı ( Isı Pompası)

ISI TRANSFER CİHAZI   >ITC<   Isı Pompası

ITC'ler, elektrik enerjisi startı ile yapılan gaz çevrimi sayesinde iki ortam (kaynak ve kullanıcı) arasında ısı transferini sağlayan cihazlardır.
Doğadaki yenilenebilir enerji kullanılarak, termodinamik kurallarına göre ısı transferi sayesinde ısıtma + soğutma + sıcak su amacına göre hazırlanabilir.
Bu şekilde Fosil Yakıt (Doğalgaz, Kömür, vb..) kullanılmadan çevre ve hava kirliliği yaratmadan Dünyanın en büyük sorunu olan sera gazı ve küresel ısınmanın önüne geçilerek geleceğe temiz bir Dünya bırakmanın en önemli araçlarından biri haline gelmiş ve sunduğu avantajlarla bu tip cihazların kullanımı hızla yaygınlaşmıştır.

ÇALIŞMA PRENSİBİ

- Kaynaktan (hava, su, toprak) ısının alınması ile soğutucu akışkan buharlaştırılır.

- Buhar fazındaki akışkan, kompresör ile sıkıştırılır, sıcaklık ve basınç artar.

- Sıcaklığı artan akışkan, ısısını kullanıcı tarafındaki suya aktarır ve tekrar sıvı faza geçer.

- Genleşme valfi ile basınç ve sıcaklığı düşen sıvı fazdaki akışkan tekrar buharlaştırıcıya gider.

- Kapalı çevrim bu şekilde tamamlanır.

Çevrim iki taraflı uygulanarak ısıtma ve soğutma yapılabilir. Bunu yanında sıcak su elde edilir.

ÇEŞİTLERİ

Hava Kaynaklı ITC

Havanın ısı enerjisini kullanır. Cihazda kullanılan akışkan sıcaklığı sıvı fazda iken -35 derece civarında olduğundan hava sıcaklığı bu derecenin altına inmediği sürece havanın ısısını kullanır. Kurulum maliyeti düşüktür. Tek bir kompakt cihazdır. Isıtma, soğutma ve aynı zamanda sıcak su ihtiyacını karşılar. Hava akımını sağlayacak şekilde dış ortamda konumlandırılmalıdır.

 

Su Kaynaklı ITC

Enerjiyi sudan alır, termal, deniz, kuyu, akarsu, … Bol ve nitelikli su gerektirir. Verim hava kaynaklı ITC'larına göre daha yüksektir.

 

 

Toprak Kaynaklı ITC

Zemin yapısının ve büyüklüğünün uygun olduğu yerlerde ve yüksek kapasitelerde toprak kaynaklı ITC tercih edilir. Toprak altı sıcaklık aralığı küçük olduğundan hava şartlarından etkilenmez. Yüksek kurulum maliyetine sahiptir. Buna karşılık işletme maliyetleri düşük ve daha stabildir.

 

AVANTAJLARI

Fosil yakıt kullanımı yok, doğadaki enerjiyi kullanır, ürettiği enerjinin 3/4'ünü doğadan alır

Ekolojiktir, hava-çevre kirliliği yapmaz

Enerjide dışa bağımlılığı azaltır

Kullanımı kolaydır, güvenlidir

Tek cihazla ısıtma, soğutma ve sıcak su elde edilir

Dış hava sıcaklığı -24 °C ile + 40 °C arasında çalışır. 

Yüksek verimlidir, en uygun yakıt olarak görülen doğalgaza göre %30 'dan fazla tasarruf sağlar.

Bina içi tesisat elemanları; radyatör, yerden ısıtma veya fancoil olabilir. Enerji verimliliği açısından yerden ısıtma sistemleri önerilir. Soğutma yer, duvar, tavan fan coil'i ile yapılabilr, kontrollü olarak yerden ısıtma sisteminde de kullanılabilir.

Binada balkon, bahçe, kazan dairesi veya herhangi kullanılmayan bir köşeye konulabilir.

Soğuk bölgelerde iç-dış ünite şeklinde, daha sıcak (dış hava sıcaklığı -10 °C düşen) bölgelerde Monoblok ITC tercih edilir. 

ITC'ler, direk olarak elektrik enerjisi ile çalışabildikleri gibi, ilave enerji kaynakları ile de akuple edilebilirler. Güneş enerji panelleri, termal sıcak sular, atık ısılar, baca gazları, vs....

Doğalgaz aboneliği, güvence bedeli, proje ihtiyacı, sayaç, baca sistemi gibi ihtiyaçlar yoktur. Elektrik bağlantısı yeterlidir.

Otomasyon ile uzaktan kumanda, akıllı telefon ugulamaları yapılabilmektedr.