Isı Transfer Cihazı Uygulamaları

Isı Transfer Cihazı Uygulamaları
Isı Transfer Cihazı Uygulamaları

UYGULAMA ALANLARI

  • Tekstil; yıkama, kurutma, boyama vs. atık ısılarından faydalanarak,
  • Gıda; süt ürünleri, hazır gıda, et işleme tesisleri, kesimhaneler, çikolata fabrikaları gibi işletmelerdeki pişirme ısılarından faydalanarak,
  • Gıda; meyve kurutma, atık çamur kurutma vs. tesislerindeki ısılardan faydalanarak,
  • Otomotivde; boya fırınlarındaki ısıyı kullanarak
  • Dökümhanelerde; yüksek fırın sıcaklıklarını kullanarak
  • Endüstride; yüzey kaplama banyo ısılarını kullanarak

Isı Transfer Cihazı (Isı Pompası) çalıştırılabilir ve mahal ısıtma, soğutma yapılarak aynı zamanda sıcak su elde edilebilir. Entegre edilecek elektrik türbini ve turbo expander ile 1 Megawatt'a kadar elektrik elde edilebilir.

___

Endüstride enerji fiyatlarının yüksekliği ciddi bir sorundur. Buna karşılık israf edilen enerjinin boyutu bilinmez ve enerji geri kazanımına yönelik bir çalışma yapılmaz. Türkiye’de kullanılmayan, atılan enerjinin pazar değeri 15 milyar Euro/yıl’dır.

Araştırmalara göre, proses için kullanılan enerjinin büyük bir bölümü (üçte ikisi), makinanın ısı yaymasından, gaz yakmalı motor , fırın ve kazan bacalarından çıkan duman; yıkama, boyama gibi proseslerden su ile çevreye atılmaktadır.

Proses ısısının kullanılmadan atılması yerine geri kazanılmasına odaklanıp, işletmedeki enerji gideri minimize edilmelidir. Bunun içinde Isı Transfer Cihazı (ITC) kullanılabilir. ENGE Enerji Geri Dönüşüm Sistemleri, işletmenizin durumuna göre %30- 60 oranında yakıt ve enerji tassaruf etmenizi sağlar.

ITC, endüstriyel proseslerde, çok geniş alanlarda tatbikat alanı bulunur ve işletme giderini minimize eder. Ama özelikle iki kullanım alanında çok yüksek performas sergiler.